''

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tuyển sinh - Tốt nghiệp » Tốt nghiệp THPT

Tốt nghiệp THPT

Dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017
Bộ GD&ĐT công bố dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau: