''

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính

Văn bản chuyên môn, hành chính

Công văn 103/SGD&ĐT-TCCB ngày 08/5/2018 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn quy trình lập hồ sơ minh chứng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II năm 2018


Giám đốc: Phạm Văn Hùng (ký)

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2012-2013 Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2012-2013: gồm Kế hoạch, Thời khóa biểu tổ chức HĐGDNGLL, Chủ đề tổ chức HĐGDNGLL

Kế hoạch ba công khai năm học 2017-2018 Hiệu trưởng ký