''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » Chế độ - Tiền lương

Chế độ - Tiền lương

Cập nhật lúc : 19:43 28/12/2014  

Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác