''

Ngày 23 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » Dạy thêm học thêm

Dạy thêm học thêm

Công văn số 23/SGDĐT-GDTX ngày 06/01/2015 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường
Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế có công văn số 23/SGDĐT-GDTX ngày 06/01/2015 về việc tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà ...