''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » Giáo dục pháp luật

Giáo dục pháp luật

Cập nhật lúc : 13:41 28/12/2014  

Hiến pháp năm 2013

 

Lời nói đầu

 

Chương I: Chế độ chính trị

 

Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

 

Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

 

Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc

 

Chương V: Quốc hội

 

Chương VI: Chủ tịch nước

 

Chương VII: Chính phủ

 

Chương VIII: Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

 

Chương IX: Chính quyền địa phương

 

Chương X: Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước

 

Chương XI: Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp

 

Mở file đính kèm để xem toàn bộ văn bản

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác