''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » Kiểm tra đánh giá

Kiểm tra đánh giá

Cập nhật lúc : 22:45 25/12/2014  

Công văn 2642-BGDĐT v/v trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58 về đánh giá xếp loại HS Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Ngày 12/12/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở (THCS) và học sinh trung học phổ thông (THPT) kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư 58). Bộ GDĐT đã có Công văn số 8382/CV-BGDĐT ngày 14/12/2011 hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh từ học kì 2 năm học 2011-2012. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 58, Bộ GDĐT nhận được một số câu hỏi của một số Sở GDĐT, Bộ GDĐT trả lời như sau:

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác