''

Ngày 24 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » Quy tắc công vụ

Quy tắc công vụ

Cập nhật lúc : 11:30 11/10/2018  

Chỉ thị 17/2018 của UBND tỉnh về quản lí công tác cán bộ và kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Ngọc Thọ ký

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác