''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » Quy tắc công vụ

Quy tắc công vụ

Cập nhật lúc : 09:04 11/10/2018  

Công văn số 2193/SGD&ĐT-TCCB ngày 13/9/2018 hướng dẫn thực hiện Quyết định số48/2018/QĐ-UBNDngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành GD

Giám đốc Sở GD&ĐT: Nguyễn Văn Hùng ký

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1

Các tin khác