''

Ngày 24 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » Quy tắc công vụ

Quy tắc công vụ

Cập nhật lúc : 09:01 11/10/2018  

Quyết định số 48/2018 ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ký

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1

Các tin khác