''

Ngày 19 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » Thi đua khen thưởng

Thi đua khen thưởng

Cập nhật lúc : 17:59 19/09/2018  

Công văn số 2264/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác Thi đua - Khen thưởng trong ngành GD&ĐT năm 2018-2019

Sở GD&DT

1. Công văn số 2264

2. Mẫu đăng ký và xét thi đua khen thưởng

3. Các văn văn của của Sở, Bộ, Chính phủ...

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 1

Các tin khác