''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » Thi đua khen thưởng

Thi đua khen thưởng

Cập nhật lúc : 15:41 12/11/2016  

Hướng dẫn 3211/2016 và 67/2016 của UBND tỉnh hướng dẫn công nhận thành tích tương đương SKKN xét chiến sĩ thi đua cấp tỉnh từ năm 2016 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Đính ký

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 1

Các tin khác