''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Cập nhật lúc : 16:07 25/07/2016  

Mẫu Đơn xác nhận đang học tại trường THPT Vinh Xuân

1. Đơn xác nhận học sinh đang học: Tải file 1

2. Đơn xác nhận học sinh lớp 12  đang học để đi đăng kí nghĩa vụ quân sự: Tải file 2

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1

Các tin khác