''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » VB Ban Giám hiệu

VB Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 11:07 17/01/2016  

Hướng dẫn Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp năm học 2014-2015 Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị các thủ tục hồ sơ và quy trình đăng ký, lập kế hoạch, triển khai thực hiện Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp năm học 2014-2015 trong ngành như sau:

 Hướng dẫn dùng để làm SSKKN năm học 2015-2016

1. Thầy cô nộp SKKN cho trường hạn cuối 01/4/2016 để Hội đồng nhà trường xét và nộp cho Sở

2. SKKN viết theo hướng dẫn của Sở GD

 

 

 

 

 

Xem các flie đính kèm:

 

 

 

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 1

Các tin khác