''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » VB Ban Giám hiệu

VB Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:24 21/11/2013  

Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2013-2014 I. Hồ sơ thi đua khen thưởng hàng năm: 1. Hồ sơ đăng ký thi đua đầu năm a. Văn bản: 1 tập gồm tờ trình, danh sách đăng ký TĐ và danh sách đăng ký đề tài SKKN. b. Các File điện tử: File .xls danh sách + File.xls tên đề tài SKKN.

 

2. Hồ sơ đề nghị thi đua khen thưởng cuối năm

 

a. Văn bản:

 

- 1 tập gồm: Tờ trình, Biên bản họp hội đồng TĐ-KT, danh sách đề nghị thi đua khen thưởng.

 

- Danh sách đề tài SKKN (kèm file.xls DS đề tài SKKN) +  SKKN nộp Sở trước 10/4 hằng năm.

 

- Báo cáo thành tích tập thể.

 

+ Tập thể LĐTT: 1 bản;

 

+ Tập thể LĐXS, BK tỉnh, BK Bộ, Cờ thi đua: 3 bản;

 

+ Khen cao: 6 bản + 6 bản tóm tắt TT (Tóm tắt thành tích từ 01 – 04 trang như báo cáo chính, không kèm GCN, không ký, không đóng dấu).

 

- BCTT của các cá nhân trong đơn vị.    

 

b. Các File điện tử: File.doc tờ trình + File.xls danh sách + File.xls tên đề tài SKKN + File.doc BCTT.

 

(Đối với khen cao và Cờ TĐ có kèm theo File.doc tóm tắt TT, File.PDF các GCN, BK tương ứng theo điều kiện TĐ-KT).

 

*Lưu ý về hồ sơ của tập thể:   

 

- Danh sách TĐ, SKKN xếp theo danh hiệu TĐ từ cao xuống thấp.

 

- Trong BCTT có đóng kèm GCN các danh hiệu thi đua, các Bằng khen … theo điều kiện TĐ-KT.

 

- Khen cao: có Tóm tắt thành tích từ 01 – 04 trang như báo cáo chính, không kèm GCN, không ký, không đóng dấu.

 

 

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác