''

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » VB Ban Giám hiệu

VB Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 18:13 10/08/2016  

Kế hoạch tổ chức thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016 – 2017 Hoàng Anh Tuấn ký

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016 – 2017

-----

 

Căn cứ Kế hoạch số 1772/SGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016-2017, Trường THPT Vinh Xuân xây dựng kế hoạch tổ chức Thi thiết kế bài giảng e- Learning năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực và tự học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Xây dựng bộ Dư địa chí Việt Nam, tiếp nối kết quả của cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning chủ đề “Dư địa chí Việt Nam” năm 2015.

- Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở (OER: Open Education Resource) phục vụ dạy, học trong và ngoài nhà trường, phục vụ mục đích học tập suốt đời, học qua mạng, đào tạo từ xa qua mạng.

- Tôn vinh trí tuệ, đóng góp của giáo viên trong trường tham gia cuộc thi.

- Chọn bài tham gia dự thi cấp tỉnh, cấp Bộ.

2. Yêu cầu

- Các tổ chuyên môn phổ biến, hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, giáo viên kế hoạch thi, đảm bảo giáo viên các bộ môn có bài giảng e-Learning tham gia dự thi ở cấp trường.

- Tổ chức cuộc thi ở cấp cấp trường khoa học, hiệu quả, đảm bảo tính khách quan, trung thực. Trên cơ sở kết quả của cuộc thi tổ chức khen thưởng, động viên, nhằm khích lệ các giáo viên học hỏi, trau dồi kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong dạy và học, đóng góp các bài giảng có chất lượng vào kho tư liệu dùng chung của Ngành. Lựa chọn các bài đạt giải tham gia cuộc thi cấp tỉnh, cấp Bộ

- Các tác giả muốn tham gia dự thi cấp Bộ phải có ít nhất 02 bài cùng chủ đề.

II. Đối tượng, nội dung và tiêu chí

1. Đối tượng: Giáo viên các bộ môn là đối tượng bắt buộc.

2. Nội dung thi: Bài giảng e-Learning chủ đề Dư địa chí Việt Nam Các môn học ở bậc học THPT thuộc chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Đối với bài dự thi

- Đảm bảo theo nội dung thi.

- Hoàn chỉnh một nội dung cụ thể (tối thiểu là một tiết học trong chương trình giáo dục phổ thông, dư địa chí đảm bảo giới thiệu đầy đủ về một nội dung).

- Phải có cấu trúc rõ ràng, gồm 3 phần:

* Phần đầu (trang bìa của bài dự thi phải đầy đủ các thông tin theo mẫu):

 

Mục tin

Ví dụ về trang bìa bài dự thi

 

 Thông tin cuộc thi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     QUỸ LAWRENCE S.TING

Cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4

--------------------

 Tiêu đề bài dự thi

Đường Trường Sơn

 Chủ đề

Dư địa chí Việt Nam    hoặc      Môn ……./Lớp ……….

 Thông tin tác giả

Giáo viên: Lê Văn A

 Email

levana.gvc3nguyenhue@hue.edu.vn

Sử dụng email của ngành giáo dục cấp

 Điện thoại liên lạc

Điện thoại di động: 0912345678

 Đơn vị công tác

Trường THPT Nguyễn Huệ

 

 Địa chỉ công tác

Số/Đường/Xã-Phường/Huyện/Thành/Thị, tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ phải chính xác để BTC gửi phần thưởng (nếu có)

 Giấy phép bài dự thi

CC-BY hoặc CC-BY-SA

 Tháng/năm

Tháng 11/2016

* Phần nội dung trình bày theo kịch bản giảng dạy của tác giả.

* Phần cuối: Trang thông tin về tài liệu tham khảo, cần ghi rõ nguồn gốc của  thông tin tham khảo sử dụng trong bài dự thi, không vi phạm bản quyền. Ngôn ngữ chính thức sử dụng trong bài giảng là tiếng Việt (ngoại trừ môn Ngoại ngữ) sử dụng bảng mã Unicode.

- Bài giảng phải được xuất bản dưới dạng web, đọc được trên các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động (chuẩn HTML5). Chú ý sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm đáp ứng chuẩn HTML5 (xem danh mục các phần mềm gợi ý đính kèm).

- Việc khai thác, sử dụng và chia sẻ bài dự thi thuộc quyền của Ban Tổ chức; bài dự thi đã nộp sẽ không được rút lại.

4. Tiêu chí đánh giá bài giảng e-learning

- Chủ yếu việc đánh giá bài giảng e-learning dự thi được thực hiện dựa trên một số tiêu chí chính như sau:

 

TT

Hạng mục

 

Tiêu chí đánh giá

Ký hiệu cột

 

Điểm tối đa

 

 

 

1

 

 

Nội dung

a)  Chủ đề

(1)

5

b)     Xác định rõ đối tượng

c)     Mục đích, mục tiêu bài học

d)     Cấu trúc bài học

 

(2)

 

5

e)  Triển khai các nội dung

(3)

10

f)  Thể hiện các điểm nhấn (thể hiện sự sáng tạo)

(4)

10

g) Thể hiện được các thông điệp hữu ích (thể hiện sự sáng tạo)

(5)

10

 

 

2

 

 

Tư liệu

a)  Giá trị của tư liệu (phù hợp với nội dung trình bày)

(6)

8

b) Có trích dẫn rõ ràng (đối với tư liệu không tự làm)

(7)

2

c)  Chất lượng tư liệu (hình ảnh, âm thanh)

(8)

5

d) Thời lượng phù hợp

(9)

2

e) Sự phù hợp về sử dụng tư liệu (nhiều quá, ít quá, lặp lại nội dung, miên man, tự làm..)

(10)

3

 

 

 

 

3

 

 

 

Phương pháp

a) Tính hấp dẫn người học (cuốn hút, không nhàm chán, có tính định hướng, dễ hiểu, ..)

(11)

10

b) Tính tương tác (trắc nghiệm: tính hợp lý của câu hỏi, cách chọn dạng câu hỏi và cách trả lời, thuyết minh và xử lý các tình huống khi trả lời)

 

(12)

 

5

c)  Kết hợp tốt giữa kênh tin: âm thanh, hình ảnh, văn bản, hiệu ứng,

(13)

5

d)     Lời thuyết minh (rõ ràng, truyền cảm, nói ngọng,..)

e)     Hướng dẫn người học (nếu không có -1)

(14)

5

 

 

4

Công nghệ và các yêu cầu khác

a)  Kỹ thuật xử lý video, âm thanh, hoạt hình,.. (có tốt không?)

b)  Lựa chọn màu sắc, phông chữ, hiệu ứng (phù hợp hay không?)

 

(15)

 

5

c)  Xử lý đồng bộ âm thanh, hình ảnh, .. (có khớp không?)

(16)

5

d)     Thông tin trang bìa (có đúng theo quy định không?)

e)     Việt hóa tiêu đề các slide (cây mục lục)

(17)

5

 

 

TỔNG ĐIỂM

 

100

- Bài dự thi trên đĩa bị lỗi/hỏng, không chạy được và không có các thông tin theo mẫu hướng dẫn sẽ bị loại.

5. Nộp sản phẩm dự thi

- Không giới hạn số lượng bài tham gia dự thi ở mỗi cá nhân, nhóm giáo viên. Ngoài việc thực hiện các bài giảng e-Learning dự thi theo chủ đề Dư địa chí Việt Nam, giáo viên, nhóm giáo viên có thể thực hiện và dự thi các bài giảng trong phân phối chương trình các môn học.

- Sản phẩm dự thi được đóng gói vào đĩa CD, DVD (đựng trong vỏ nhựa), mặt đĩa trình bày theo mẫu sau:

- Đĩa sản phẩm dự thi: theo mẫu quy định.

- Gồm 3 thư mục lần lượt có tên BAIDUTHI, TEPNGUON, THUYETMINH.

+ BAIDUTHI: Thư mục chứa bài dự thi đã xuất bản dưới dạng web (chuẩn HTML5).

+ TEPNGUON: Chứa tệp nguồn thiết kế và các tư liệu để làm bài dự thi.

+ THUYETMINH: Chứa file word giới thiệu, thuyết minh bài dự thi.

- Đĩa sản phẩm kèm danh sách tham gia dự thi cấp trường bản cứng (Theo mẫu  Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm), nộp trực tiếp về Ban Tổ chức (Thầy Đoàn Minh Ngọc; Tổ trưởng CM Sinh-CN)

- Sản phẩm đạt giải cao, có chất lượng tốt sẽ được công bố trên website của nhà trường trở thành tài liệu dùng chung, tham khảo cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Sản phẩm đã nộp dự thi sẽ không được hoàn trả lại.

III. Lịch tổ chức

- Thời gian: Từ 15/8 đến 16/11/2016 ( Nộp bài giảng: Hạn cuối 10/11/2016).

- Tổ chức hội thi cấp trường: 16/11/2016

- Tổ chức trao giải: 19/11/2016

- Mỗi tổ khối chuyên môn phải có ít nhất 2 bài dự  thi

- Nộp bài thi đạt giải dự thi cấp tỉnh: 22/11/2016

IV. Tổ chức thực hiện

- Các Tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và bắt buộc có tối thiểu 2 bài dự thi.

- Nội dung thiết kế bài giảng e-learning là hoạt động chuyên môn quan trọng trong việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. Kết quả cuộc thi cấp trường, cấp tỉnh là một trong những tiêu chí quan trọng xếp loại tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên.

- Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, liên hệ với Hiệu trưởng hoặc thầy Đoàn Minh Ngọc, thầy Nguyễn Văn Linh để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT; (báo cáo)

- Ban Giám hiệu;

- Tổ trưởng chuyên môn;

- BBT website trường;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác