''

Ngày 19 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » VB Ban Giám hiệu

VB Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 21:22 14/04/2013  

Mẫu báo cáo thành tích Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh Kích chuột vào các hình "Tải file 1", "Tải file 2", "Tải file 3"

 

- Tải file 1: Mẫu bìa và báo cáo thành tích, SKKN theo quy định

 

- Tải file 2: Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở (Tham khảo)

 

- Tải file 3: Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh (Tham khảo)

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 1

Các tin khác