''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » VB Ban Giám hiệu

VB Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 16:52 21/08/2018  

Quy định xây dựng các loại kế hoạch và thống kê hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019

Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn ký

QUY ĐỊNH

XÂY DỰNG CÁC LOẠI KẾ HOẠCH VÀ THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

-----

 

I. Xây dựng các loại kế hoạch đầu năm

1. Đối với cán bộ, giáo viên

- KH hoạt động cá nhân (có thêm KH công tác chủ nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm; có thêm phần KH đổi mới PPDH)

- KH sử dụng Thiết bị dạy học (theo mẫu như các năm trước)

- KH Bồi dưỡng thường xuyên (theo mẫu như các năm trước)

- Cán bộ quản lý: Xây dựng các loại kế hoạch năm học theo các nhiệm vụ được phân công. (hạn cuối ngày 30/9)

* Tổ trưởng đọc và ký duyệt, BGH ký xác nhận

2. Đối với nhân viên

- KH hoạt động cá nhân (có thêm phần KH đổi mới công tác theo vị trí việc làm)

- KH Bồi dưỡng thường xuyên

* Giáo viên nộp 2 bản cho Tổ trưởng, Tổ trưởng lưu 1 bản, trả lại GV lưu 1 bản vào hồ sơ của GV (hạn cuối ngày 15/9).

* Tổ trưởng đọc và ký duyệt, nộp để BGH ký xác nhận. (hạn cuối ngày 25/9)

3. Đối với Tổ trưởng chuyên môn

- KH giảng dạy (Phân phối chương trình các môn thuộc Tổ 37 tuần, tối thiểu có 02 chủ đề) 

- KH năm học của Tổ (hạn cuối ngày 15/9 để trường căn cứ xây dựng KHCM)

- KH đổi mới PPDH của Tổ,

- KH sử dụng TBDH của Tổ,

- KH BDTX của Tổ,

- KH BD HS giỏi của Tổ,

- KH PĐ HĐ HS yếu kém của Tổ (nếu có),

- KH triển khai các chuyên đề của Tổ,

- KH ngoại khóa của Tổ.

* Tổ trưởng nộp 2 bản cho BGH theo tổ được phân công phụ trách, trường lưu 1 bản, tổ lưu 1 bản (hạn cuối ngày 15/9 trừ KH năm học của Tổ )

* Ban Giám hiệu đọc và ký duyệt. (hạn cuối ngày 25/9)

II. Cập nhật lên cổng thông tin QLGD và website trường

1. Cập nhật lên cổng thông tin QLGD:

- Lịch báo giảng, Sử dụng TBDH: (Nếu tiết, ngày nghỉ cũng nhập vào, ví dụ: “Nghỉ lễ 02/9 hoặc Nghỉ bão số 10…”. Hạn cuối 18h Thứ ba hàng tuần

- Điểm KT định kỳ: 15 ngày sau khi kiểm tra định kỳ (vào Cổng TTQLGD, sau tiết Trả bài KT cập nhật vào Sổ điểm chính)

- Điểm thi HK, tổng kết HK, vào học bạ: theo quy định thời gian của trường thông báo (vào sổ điểm chính hạn chế sai sót, 1 môn 3 lỗi sai trở xuống: không tính, lỗi thứ 4 trở lên: 1 lần sai, tính 1 lỗi. Học bạ  1 lần sai tính 1 lỗi)

- Số học sinh vắng: Hạn cuối 18h ngày 03 hàng tháng (vào Sổ điểm chính, cập nhật số vắng tháng trước)

- Chậm so với thời gian quy định thì tính 01 lỗi.

2. Cập nhật lên website trường

(CBQL, Tổ trưởng, Công đoàn. Đoàn thanh niên, Hội CTĐ, TTCM, TTVP)

- Kế hoạch năm học: Sau khi Tổ CM, nhà trường tổ chức Hội nghị 5 ngày

- Kế hoạch tháng: Hạn cuối 18h ngày 03 hàng tháng

- Kế hoạch tuần: Hạn cuối 18h Thứ ba hàng tuần

* Thầy Hòa, TKHĐ công khai các hoạt động cập nhật thông tin hàng tuần

* Thầy Tý, BT Đoàn công khai các hoạt động của GVCN, GV tham gia các hoạt động chào cờ, tham gia hoạt động Đoàn, không ký Sổ đầu bài (GVBM, GVCN) vào hàng tuần.

3. Thống kê các hoạt động hàng tháng

- Bí thư Chi đoàn GV, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng nộp bản thống kê của Tổ CM, các đoàn thể cho BGH (Thầy Hóa, PHT) trong cuộc họp giao ban hàng tháng.

- BGH (Thầy Hóa, PHT) công bố qua email công vụ trước ngày 15 hàng tháng.

4. Kế hoạch tháng của tổ chuyên môn và văn phòng, các bộ phận kế toán, thư viện, y tế, phụ trách thực hành thí nghiệm, công nghệ thông tin…

- Nộp cho Ban Giám hiệu phụ trách trước khi họp trực báo tháng (thứ 7 đầu tháng) của Hội đồng cốt cán để Phó Hiệu trưởng tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tháng của trường

- Thời gian nộp kế hoạch tháng (do các Phó Hiệu trưởng quy định)

    Để nâng cao công tác quản lý và dạy học, công tác kiểm tra hành chính đầu năm học của cấp trên, lưu trữ hồ sơ để phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng chu kỳ II; thực hiện chủ trương xây dựng Sổ liên lạc điện tử, thuận lợi cho công tác kiểm tra, công khai, đánh giá thi đua của CB, GV, NV, đề nghị thầy cô hoàn thành đúng các loại kế hoạch và thời gian quy định./.

   

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác