''

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » VB của Bộ và Sở GD

VB của Bộ và Sở GD

Công văn số 2356/SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2018-2019
Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Hùng ký

Trang 1/2
1 2