''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » VB của Bộ và Sở GD

VB của Bộ và Sở GD

Cập nhật lúc : 14:02 09/08/2014  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015 1. Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015

Xem và lưu văn bản: Kích chuột vào File 1  đính kèm.
File 1

 

2. Công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT: Đính kèm Tải file 1

 

 

 

 

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác