''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » VB Tổ chuyên môn

VB Tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 13:57 09/08/2014  

Công văn số 1622 /SGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 04/08/2014 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ công chức, viên chức năm học 2014-2015. Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị căn cứ nhu cầu nâng cao trình độ của cán bộ công chức, viên chức; kế hoạch nhiệm vụ của đơn vị trong năm học 2014-2015 để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình trong năm học 2014-2015 và báo cáo trực tiếp về phòng Tổ chức cán bộ theo mẫu đính kèm.

Xem và lưu văn bản: Kích chuột vào Tải file 1, Tải file 1,

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1

Các tin khác