''

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chuyên môn, hành chính » VB Tổ chuyên môn

VB Tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:15 23/10/2013  

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD (Công văn Số: 5842/BGDĐT-VP, ngày 01/9/2011) Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển

Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 1 tháng 9 năm 2011 về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và các nội dung hướng dẫn cụ thể đối với từng môn học (đính kèm)

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác