''

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

Ngày trở về.... 15 năm ngày thành lập trường THPT Vinh Xuân (2003-2018)


Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường THPT Vinh Xuân (11/3/2003-11/3/2018)


Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường THPT Vinh Xuân 11/32003 - 11/3/2018


Ca sĩ Quang Thành cựu học sinh trường THPT Vinh Xuân niên khóa 2007-2010


Hồ Chí Minh, chân dung một Con Người


Bác Hồ và Bác Giáp


Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phim Nhật Bản sản xuất)


Bác Hồ với Thừa Thiên Huế


Ca kịch Huế: Hồ Chí Minh, hồi ức màu đỏ


Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập 02-9-1945


Phim màu Chiến thắng Điện Biên Phủ, 07/5/1954


Chiến thắng Điện Biên Phủ, 07/5/1954


Ngày lịch sử


Việt Nam tuyến lửa (Phim Tài liệu do Nhật Bản sản xuất)


Việt Nam thống nhất (Phim Tài liệu do Nhật Bản sản xuất)


Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, gồm 12 tập (Phim do Thái Lan sản xuất)


Ký sự hành trình theo chân Bác, 89 tập


Danh nhân Việt Nam đầu thế kỷ 20 (gồm 45 tập)


Hồ Chí Minh, một hành trình, gồm 15 tập


Phim tài liệu Việt Nam - Hồ Chí Minh